top of page

Sparsh Team

Dr. Anudeep Kumar

Care, Banjara Hills

Dr. Nadi Venkata Sanjeeva Reddy

Care, Banjara Hills

Dr. Shweta Chandankhede

Care, Banjara Hills

Dr. Supriya P

Care, Banjara Hills

Dr. Naveena Rani Nayakanti

Care, Hitech City

Dr. Ravi Shankar V

Care, Hitech City

Dr. Masood Mohammed

Care, Nampally

Dr. Syed Mohd Ahsan

Care, Nampally

Dr. Gopi Krishna Bhatlapenumarthy

Durgabai Deshmuk Hospital

Dr. Madhusudan Jaju

KIMS, Gachibowli

Dr. Sandeep Reddy Devireddy

Ozone Hospital, Kothapet

Dr. Mallikarujun

Premier Hospital

Dr. Bharath Venne

Renova Hospital, Langar House

Dr. Sonam Verma

Renova Hospital, Langar House

Dr. J. Sreenivasa Rao

Renova Hospital, Langar House

Dr. Saurabh Biswal S

Star Hospitals, Hitech City

Dr. Kaladhar S

Yashoda Hospitals, Malakpet

Dr. Sri Charan

Yashoda Hospitals, Secunderabad

Dr. Krushna Chandra Misra

Yashoda Hospitals, Somajiguda

Dr. Srikanth Akula

Zoi Hospital, Attacpur

Dr. Tula Sri Rajini

Zoi Hospital, Attacpur

Dr. Guruprasad Hindupur

Care, Banjara Hills

Dr. Pavan Kumar Reddy N

Care, Banjara Hills

Dr. Srinivas GPVN

Care, Banjara Hills

Dr. Bhavani Prasad Gudavalli

Care, Hitech City

Dr. Pavan Kumar Reddy N

Care, Hitech City

Dr. K Vijay Kumar

Care, Nampally

Dr. Santosh Singh

Care, Nampally

Dr. Gurrala Suman

Care, Nampally

Dr. Issac

Durgabai Deshmuk Hospital

Dr. Awais Mohhamed Khan

Neelima Hospital

Dr. Ushashree Musini

Ozone Hospital, Kothapet

Dr. Ranjan Kumar

Premier Hospital

Dr. Dilshad Kauser

Renova Hospital, Langar House

Dr. Deepthi Chamundeswari

Renova Hospitals

Dr. Sowmya Sri Arra

Renova Hospital, Langar House

Dr. Kola Venkat Raman

Yashoda Hospitals, Hitech City

Dr. Shashidhar P

Yashoda Hospitals, Secunderabad

Dr. A Hari prasad

Yashoda Hospitals, Somajiguda

Dr. Shiva Kumar G D

Yashoda Hospitals, Somajiguda

Dr. Seethiraju Bhargava

Zoi Hospital, Attapur

Dr. Hemanth Chalasani

Care, Banjara Hills

Dr. Sagar Sunka

Care, Banjara Hills

Dr. Subhakar Reddy

Care, Banjara Hills

Dr. Hanumanth Rao CH

Care, Hitech City

Dr. Prashanth Chinatalapudi

Care, Hitech City

Dr. L Sai Anand

Care, Nampally

Dr. Sai Sundeep Chodisetti

Care, Nampally

Dr. Anamika Tiwari

Durgabai Deshmuk Hospital

Dr. Issac

Durgabai Deshmuk Hospital

Dr. Mahati Priyadarshini

Omega Hospital, Gachibowli

Dr. Gugloth Vinod Kumar

Ozone Hospital, Kothapet

Dr. Sandeep Devulapally

Premier Hospital

Dr. Shaik Imran Shareef

Renova Hospital, Langar House

Dr. Saini Shruthi

Renova Hospitals

Dr. Rishidhar Reddy

Star Hospitals, Hitech City

Dr. Vishnu Vardhan Raju Bollepalli

Yashoda Hospitals, Hitech City

Dr. Shashidhar P

Yashoda Hospitals, Secunderabad

Dr. Goutham D

Yashoda Hospitals, Somajiguda

Dr. Chintapalli Dinesh Reddy

Zoi Hospital Ameerpet

Dr. Taher Ahmed

Zoi Hospital, Attapur

Dr. Venkata Bose Tadivaka

Zoi Hospital, Attacpur

bottom of page